Centrum wsparcia

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Potrzebujesz pomocy:

Panel 1

Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

3.09


☎ 
16 - 21
 

11.09

14.09

☎ 8 - 18
 
✉ 11 - 16 
☎ 16 - 21
 
                    7.09
✉ 15 - 20

 .

21.09
 ✉ 11 - 16
☎ 16 - 21

1.09

✉ 18 - 19
☎ 19 - 21

                    8.09    
☎ 9 - 11:30
☎ 16 - 21
 28.09
✉ 11 - 16

4.09

☎ 19 - 21 

10.09

☎ 16 - 21
 

29.09

✉ 11 - 16

8.09

✉ 18 - 19
☎
 19 - 21
 

22.09


23.09☎ 16 - 21

☎15 - 17:30
  . .11.09✉ 19 - 21 

24.09

 

☎18 - 19:30
 ..15.09✉ 18 - 19
☎
 19 - 21 

 

                        25.09       

☎17 - 18:30
 

.

 .

18.09

✉  19 - 21
 
 28.09
 ✉ 15  - 20
 

.

.28.09☎ 19 - 21  
29.09
☎ 9 - 11
☎ 16 - 21
 

.

. 23.09✉  18 - 19
☎ 19 - 21 
 

 

 
 

.

.       


30.09 

 ☎ 19 - 21 


 
Panel 2

Znajdź placówkę

Panel 3

Krótko o projekcie

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.
Panel 4
Panel 5

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020