Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

3.04

☎ 16 - 21 

              1.04

✉ 11 – 16
☎ 16 - 21
 

5.04

💬 16 - 18
✉ 18 – 21

 

2.04

✉ 11 – 16
☎ 16 - 21

                           5.04

☎ 18 -21

9.04

☎ 16 - 21               8.04
✉ 11 – 16
☎ 16 - 21

                           6.04

✉ 9 – 10
☎ 10 - 12

 

        11.04

💬 16 - 18
✉ 18 – 21

 

11.04

✉ 11 – 16
☎ 16 - 21

 12.04

☎ 18 – 21 

16.04

☎ 16 - 21 

15.04

✉ 11 – 16
☎ 16 - 21

 13.04

✉ 9 – 10
☎ 10 – 12
 

18.04

 💬 16 - 18

✉ 18 – 21

              22.04☎ 9 - 15
✉ 15 – 20
                        19.04✉ 18 – 20
 

24.04

☎ 16 - 21 

26.04

✉ 11 – 21

 26.04

☎ 18 – 21 
         25.04 💬 16 - 18

✉ 18 – 21

 

29.04

✉ 11 – 16
☎ 16 - 21
                  27.04

✉ 9 – 10
☎ 10 – 12

 

-

 - 

             -

 
         

-

                                         -

 -