Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

 

 
 

8.10

✉ 8 - 18 
 
             
.

 

9.10
☎ 8 - 18

5.10

✉ 18 - 19
☎ 19 - 21

                  .  . 15.10
✉ 8 - 18

8.10

☎ 19 - 21 

.

.
 

16.10

✉ 8 - 18

13.10

✉ 18 - 19
☎
 19 - 21
 

.

 

.
   16.10✉ 19 - 21 

.

 

.
   20.10✉ 18 - 19
☎
 19 - 21 

 

.

.
 

 

 

23.10

☎ 19 - 21 
 
.
 .
 

 

 26.10 ✉ 18 - 19
☎
 19 - 21 
 
.. 

 

 29.10☎ 19 - 21