Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

 

 
 

8.10

✉ 8 - 18 
 

             5.10

             8.10

✉ 15:30 - 16:30 

☎ 15 - 20

 

9.10
☎ 8 - 18

5.10

✉ 18 - 19
☎ 19 - 21

            13.10        

            14.10

☎ 15 - 20

☎ 9 - 12

 15.10
✉ 8 - 18

8.10

☎ 19 - 21 

15.10

☎ 8 - 10
 

16.10

☎ 8 - 18

13.10

✉ 18 - 19
☎
 19 - 21
 

16.10

 

☎ 8:30 - 11:30
   16.10✉ 19 - 21 

19.10

20.10

✉ 16 - 17 ✉ 19 - 20

☎ 15 - 20
 
   20.10✉ 18 - 19
☎
 19 - 21 

 

                27.10

☎ 15 - 20
 

 

 

23.10

☎ 19 - 21 
 
29.10
 ✉ 16 - 17 ✉ 20 - 21
 

 

 26.10 ✉ 18 - 19
☎
 19 - 21 
 
..   29.10☎ 19 - 21