Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

2.02 

💬 16 – 18
✉ 18 - 21

 

31.01

✉ 11 – 21

1.02

☎ 18 - 20  

5.02

☎ 16 – 21

 

          2.02  

 ✉ 8 – 18

                             2.02☎ 13 - 16 

9.02

💬 16 – 18
✉ 18 - 21
            4.02☎ 16 – 21

 8.02

☎ 18 – 20 

12.02

☎ 16 – 21 

5.02

✉ 8 – 18

 9.02 

☎ 10 – 13 

13.02

💬 16 – 18
✉ 18 - 21
 

11.02

☎ 16 – 21

 13.02

✉ 17 – 20 

22.02

☎ 16 – 21           16.02

☎ 9 – 14

                           22.02    

☎ 18 - 20

 

26.02

☎ 16 – 21 
 

18.02

☎ 16 - 21

   23.02   

☎ 10 - 13 
     

             19.02

         20.02

✉ 8 – 18

✉ 8 – 18

                    26.02     ✉ 17 – 19 

 

  

             25.02

          26.02

          27.02

☎ 16 - 21

✉ 8 – 18

✉ 8 – 13