Centrum wsparcia

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Potrzebujesz pomocy:

Panel 1

Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

4.06

☎ 16 - 21 1.06✉ 11 - 16
☎ 16 - 21
 

9.06

✉ 15:30 - 19 ☎16 - 21

 

2.06

✉ 11 - 16
☎ 16 - 21

2.06✉ 18 - 19
☎ 19 - 21

18.06

☎ 15:30 - 18 ☎ 16 - 21  3.06✉ 11 - 16
☎ 16 - 21

5.06

☎ 19 - 21 

20.06

☎ 9:30 - 14 

6.06

☎ 9 - 14
✉ 14 - 19

9.06

✉ 18 - 19
☎ 19 - 21
 

22.06

23.06

☎ 9:30 - 15

☎ 
15:30 - 17:30
 

7.06

☎ 8 - 1812.06☎ 19 - 21 

25.06

✉ 15:30 - 19 ☎16 - 21 8.06 ☎ 16 - 2116.06✉ 18 - 19
☎ 19 - 21 

 

27.06

✉ 9 -12
 

9.06

 ☎ 16 - 21

19.06

☎ 19 - 21
 
29.06

☎ 9:30 - 15

 

10.06

 ☎ 16 - 2123.06✉  18 - 19
☎ 19 - 21 
 
30.06☎ 16 - 21 14.06
15.06
16.06
17.06
21.06
☎ 8 - 18
☎ 16 - 21
☎ 16 - 21
☎ 16 - 21
☎ 8 - 18
26.06☎ 19 - 21 

 -

 -

 22.06
23.06
29.06
30.06

 16 - 21 ☎
☎ 16 - 21
☎ 16 - 21
☎ 16 - 21

 

 


 
Panel 2

Znajdź placówkę

Panel 3

Krótko o projekcie

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.
Panel 4
Panel 5

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020