Centrum wsparcia

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Potrzebujesz pomocy:

Panel 1

Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

01.05

 💬 9 – 11

01.05

✉ 16 – 21

01.05

☎  9 – 14 ✉ 14 – 16

01.05

☎11 - 16✉ 16 - 19

02.05

☎ 16 – 21

11.05

☎  18 – 21 

08.05

☎16 - 18✉ 18 - 21

07.05

✉ 16 – 21

12.05

💬 9 – 14  ✉ 14 – 16

13.05

☎13 - 16💬 16 – 18

08.05

☎ 16 – 21

18.05

💬18 – 21 

15.05

 ☎16 - 18 ✉ 18 - 21

14.05

 ✉ 16 – 21

19.05

☎  9 – 14 ✉ 14 – 16

16.05

 ☎16 - 18 

15.05

☎ 16 – 21

25.05

☎  18 – 21 

20.05

  💬 12 – 15

21.05

☎ 16 – 21

26.05

💬 10 - 15 ✉ 15 – 17

 23.05

  💬 10 – 12

22.05

 ✉ 16 – 21

 

  

23.05

 ☎12 - 17✉ 17 - 20

28.05

 ☎ 16 – 21

 

  

 29.05

 ☎16 - 21✉ 18 - 21

29.05

 ✉ 16 – 21

 

  

 30.05

 ☎16 - 21✉ 18 - 21

 

 

 

  
Panel 2

Znajdź placówkę

Panel 3

Krótko o projekcie

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.
Panel 4
Panel 5

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020