Centrum wsparcia

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Potrzebujesz pomocy:

Panel 1

Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

2.07


☎ 16 - 18
✉ 18 – 21

 

14.07

☎ 9 - 16
✉ 16 – 21

 

3.07

☎ 16 - 19

 

15.07

✉ 9 – 16
☎ 16 - 21

5.07

✉ 18 – 19
☎ 19 - 21

  4.07

☎ 16 - 21 22.07☎ 16 - 21

6.07

☎ 13 - 15

 

               5.07

💬 16 - 18 

29.07

✉ 10 – 16
☎ 16 - 21

12.07

✉ 18 – 19
☎ 19 - 21

 

10.07

💬 16 - 18
✉ 18 – 21
 

-

-                13.07☎ 8 – 10
 

11.07

☎ 16 - 21

        --

-

-  

17.07

☎ 16 - 21 

-

-

-

- 

18.07

💬 16 - 18
✉ 18 – 21

 

-

-- - 

24.07


25.0731.07

☎ 16 - 21

💬 16 - 18
✉ 18 – 21


☎ 16 - 21

 

-

 
         

-

-

-

 
Panel 2

Znajdź placówkę

Panel 3

Krótko o projekcie

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.
Panel 4
Panel 5

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020