Centrum wsparcia

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Potrzebujesz pomocy:

Panel 1

Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

-

- -

  -

 

-

-

 

3.02

✉ 11 - 16
☎ 16 - 21

1.02

☎ 8 - 11
✉ 11-12

-

- 10.02

✉ 11 - 16
☎ 16 - 21

7.02

✉18 - 19
☎ 19 - 21 
 

-

- 

17.02

 ✉ 11 - 16
☎ 16 - 21

8.02

☎ 10 - 13 

-

- 

 24.02 

  ✉ 11 - 16
 ☎ 16 - 21

                     14.02

✉ 18 - 19
☎ 19-21
 

-

-         15.02☎ 12 - 14

 

-

- 

 

 

21.02

✉ 18 - 19
☎ 19 - 21
 
-

-

 

 

 22.02☎ 10 - 12 
- -   -                - 

 -

 -

 

 

 

-

-

 
Panel 2

Znajdź placówkę

Panel 3

Krótko o projekcie

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.
Panel 4
Panel 5

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020