Centrum wsparcia

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Potrzebujesz pomocy:

Panel 1

Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

1.07

✉ 15:30 - 17:30 1.07✉ 11 - 16
☎ 16 - 21
 

6.07

✉ 16 - 21

 

4.07

☎ 9 - 19

3.07✉ 18 - 19
☎ 19 - 21

7.07

10.07

11.07

14.07

☎ 9:30 - 14:30
☎ 18 - 21

☎ 
17 - 19
☎ 16 - 21
 5.07☎ 8 - 21

7.07

☎ 19 - 21 

16.07

✉ 15:30 - 18 

6.07

☎ 16 - 21

10.07

☎ 19 - 21
 

19.07

✉ 9:30 - 17


 

7.07

☎ 16 - 2114.07✉ 18 - 19
☎
 19 - 21
 

20.07

☎ 9:30 - 14:30 8.07 ☎ 16 - 2117.07☎ 19 - 21 
 
      23.07☎ 16 - 21
 

19.07

 ☎ 8 - 18

21.07

✉  18 - 19
☎ 19 - 21

 
 27.07

 ✉ 15:30 - 18:30

 

21.07

 ☎ 16 - 2124.07✉  18 - 19
☎ 19 - 21 
 
 30.07 ☎ 16 - 21 

20.07

22.07

 

25.07

☎ 16 - 21

✉ 11 - 16
☎ 16 - 21 


☎
 9 - 19
28.07☎ 19 - 21 

 -

 -

 

26.07

27.07

 

28.07

☎ 8 - 20

✉11 - 16
☎ 16 - 21       
   

✉11 - 16
☎ 16 - 21

 

 


 
Panel 2

Znajdź placówkę

Panel 3

Krótko o projekcie

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.
Panel 4
Panel 5

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020