Centrum wsparcia

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Potrzebujesz pomocy:

Panel 1

Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

4.05

☎ 17 - 20 

1.05

✉ 8 – 18
 

5.05

✉ 10 – 13

 

2.05

✉ 8 – 18

4.05

✉ 12 -13
☎ 13 - 18

9.05

☎ 16 - 21 4.05 
☎ 9 - 14
✉ 14 – 19

10.05

☎ 18 - 21

 

         10.05

💬16 - 18
✉ 18 – 21
 

6.05

✉ 11 – 16
☎ 16 - 21

 11.05

✉ 10 – 11
☎ 11 - 13
 

12.05

☎ 10 - 12
💬12 - 14
 

13.05

✉ 11 – 16
☎ 16 - 21

 17.05

☎ 18 – 21
 

14.05

☎ 16 - 21

             20.05✉ 11 – 16
☎ 16 - 21

18.05

✉ 10 – 11
☎ 11 – 13
 

16.05

💬16 - 18
✉ 18 – 21
 

27.05

☎ 16 – 21

 24.05

✉ 18 – 20 

21.05

 

23.05

☎ 16 - 21

16 - 18💬
✉
 18 – 21

 

-

--- 

28.05

30.05

 

☎ 16 - 21

16 - 18💬
✉
 18 – 21

 

-

 
         

-

-

-

 
Panel 2

Znajdź placówkę

Panel 3

Krótko o projekcie

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.
Panel 4
Panel 5

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020