Centrum wsparcia

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Potrzebujesz pomocy:

Panel 1

Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

22.03

☎ 12 - 17 -

  -

 

24.03

☎ 16 - 21

 

2.03

✉ 11 - 16
☎ 16 - 21

6.03

✉ 18 - 19
☎ 19 - 21

29.03

☎ 12 - 17 9.03

✉ 11 - 16
☎ 16 - 21

7.03

☎ 10 - 13  

31.03

☎ 16 - 21 

16.03

✉ 11 - 16
✉ 16 - 21

13.03

✉ 18 - 19
✉ 19 - 21
 

-

- 

 23.03 

 ✉ 11 - 16
 ✉ 16 - 21

             14.03

✉ 10 - 13 

-

-                    30.03      ✉ 11 - 16
 ✉ 16 - 21
18.03✉ 18 - 20
 

-

- 

 

 

27.03

✉ 18 - 19
✉ 19 - 21
 
-

-

 

 

 -- 
- -   -                - 

 -

 -

 

 

 

-

-

 
Panel 2

Znajdź placówkę

Panel 3

Krótko o projekcie

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.
Panel 4
Panel 5

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020