Centrum wsparcia

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Potrzebujesz pomocy:

Panel 1

Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

05.06

 ☎16 - 18✉ 18 - 21

04.06

✉ 16 – 21

01.06

💬18 – 21 

06.06

☎16 - 19💬 19 – 21

05.06

✉ 16 – 21

02.06

☎ 8 – 13✉ 13 – 15

13.06

☎16 - 19

💬 19 – 21

11.06

☎ 8 – 13

08.06

💬11 – 16 ✉ 16 – 18

15.06

☎16 - 18✉ 18 - 21

12.06

☎ 8 – 13

09.06

☎15 – 18 

19.06

☎16 - 18✉ 18 - 21

18.06

✉16 – 21

15.06

☎11 – 16 ✉ 16 – 18

20.06

☎16 - 19💬 19 – 21

21.06

☎ 16 – 21

16.06

💬9 – 12 

26.06

☎16 - 18 ✉ 18 - 21

25.06

✉ 16 – 21

23.06 

 ☎8 - 13 ✉ 13 – 15

 27.06

☎16 - 19💬 19 – 21

26.06

✉ 16 – 21

30.06 

 💬12 – 15 
Panel 2

Znajdź placówkę

Panel 3

Krótko o projekcie

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.
Panel 4
Panel 5

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020