Centrum wsparcia

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Potrzebujesz pomocy:

Panel 1

Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: telefon / 💬 czat / mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

05.02

💬 16 – 18☎ 18 - 21

05.02

16 – 21

02.02

17 – 21 

06.02

16 - 18 18 - 21

07.02

16 – 21

03.02

💬 10 – 14 14 – 16 

12.02

💬 16 – 19 18 - 21

12.02

16 – 21

09.02

💬 18 – 21  

13.02

16 – 18 18 - 21

14.02

16 – 21

10.02

 9 – 12 14 – 16

19.02

💬 16 – 1918 - 21

19.02

16 – 21

16.02

18 – 21 

20.02

16 – 18 18 – 21

21.02

16 – 21

17.02

💬 9 – 14 14 – 16

26.02

💬  9 – 12☎ 18 - 21

26.02

16 – 21

20.02

💬 18 – 21 

27.02

16 – 18 18 – 21

28.02

16 – 21

21.02

 8 – 13 13 – 15
Panel 2

Znajdź placówkę

Filtruj:

Enter an address or zip code and click the find locations button.
[tagalong legend]
Panel 3

Krótko o projekcie

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.
Panel 4
Panel 5

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020