Centrum wsparcia

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Potrzebujesz pomocy:

Panel 1

Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

1.08


☎ 
18 - 21
 3.08
✉ 11 - 16
☎ 16 - 21
 
           2.08
☎ 11 - 13

 .

.
.
4.08✉ 18 - 19
☎ 19 - 21
          6.08
✉ 15:30 - 17:30
☎ 16 - 21

 

 10.08
✉ 11 - 16
☎ 16 - 21

7.08

☎ 19 - 21 

10.08

✉ 16 - 21
 

11.08

✉ 11 - 16
☎ 16 - 21

10.08

☎ 19 - 21
 

11.08

 ☎ 9:30 - 15 i 16 - 21

   13.08✉ 18 - 19
☎
 19 - 21
 

13.08

✉ 18 - 21

 17.08 ✉ 11 - 16
☎ 16 - 21
18.08☎ 19 - 21 
 

             17.08

☎ 9 - 13:30

 

.

 .

25.08

✉  18 - 19
☎ 19 - 21

 

18.08

☎ 16 - 21

 

.

.28.08☎ 19 - 21  

27.08

☎ 16 - 21
 

.

. .. 

.

.

 

.

.       


 

 


 
Panel 2

Znajdź placówkę

Panel 3

Krótko o projekcie

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.
Panel 4
Panel 5

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020