Centrum wsparcia

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Potrzebujesz pomocy:

Panel 1

Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

2.02 

💬 16 – 18
✉ 18 - 21

 

31.01

✉ 11 – 21

1.02

☎ 18 - 20  

5.02

☎ 16 – 21

 

          2.02  

 ✉ 8 – 18

                             2.02☎ 13 - 16 

9.02

💬 16 – 18
✉ 18 - 21
            4.02☎ 16 – 21

 8.02

☎ 18 – 20 

12.02

☎ 16 – 21 

5.02

✉ 8 – 18

 9.02 

☎ 10 – 13 

13.02

💬 16 – 18
✉ 18 - 21
 

11.02

☎ 16 – 21

 13.02

✉ 17 – 20 

20.02

☎ 16 - 21           16.02

☎ 9 – 14

                           22.02    

☎ 18 - 20

 

22.02

💬 16 – 18
✉ 18 - 21
 

18.02

☎ 16 - 21

   23.02   

☎ 10 - 13 
        26.02☎ 16 – 21              19.02

         20.02
✉ 8 – 18

✉ 8 – 18

                    26.02     ✉ 17 – 19 

 

               25.02

          26.02

          27.02

☎ 16 - 21

✉ 8 – 18

✉ 8 – 13

   
Panel 2

Znajdź placówkę

Panel 3

Krótko o projekcie

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.
Panel 4
Panel 5

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020