Centrum wsparcia

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Potrzebujesz pomocy:

Panel 1

Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

05.04

☎9 - 12💬 12 – 14

03.04

✉ 16 – 21

06.04

💬 18 – 21 

06.04

☎9 - 11✉ 11 - 18

04.04

☎ 14 – 19

07.04

☎  8 – 14✉ 14 – 16 

10.04

☎16 - 18✉ 18 - 21

09.04

✉ 16 – 21

10.04

☎  18 – 21  

11.04

☎16 - 19💬 19 – 21

10.04

☎ 16 – 21

11.04

💬 9 – 14✉ 14 – 16

17.04

 ☎16 - 18 ✉ 18 - 21

16.04

 ✉ 16 – 21

19.04

💬 18 – 21 

18.04

 ☎16 - 19 💬 19 – 21

17.04

☎ 16 – 21

20.04

☎  11 – 16✉ 16 – 18

24.04

 ☎16 - 18 ✉ 18 - 21

23.04

 ✉ 16 – 21

27.04

☎  18 – 21 

25.04

 ☎16 - 19 💬 19 – 21

24.04

☎ 16 – 21

28.04

💬 9 - 14✉ 14 – 16

 

  

30.04

 ✉ 16 – 21

30.04

💬 18 – 21 

 

  

 

 

 

  
Panel 2

Znajdź placówkę

Panel 3

Krótko o projekcie

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.
Panel 4
Panel 5

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020