Centrum wsparcia

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Potrzebujesz pomocy:

Panel 1

Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

-

- -

  -

 

-

-

 

6.01

✉ 11 - 16
☎ 16 - 21

3.01✉ 18 - 19
☎ 19 - 21

-

- 13.01

✉ 11 - 16
☎ 16 - 21

4.01

☎ 12 - 15 

-

- 

20.01

 ✉ 11 - 16
☎ 16 - 21

10.01

✉ 18 - 19
☎ 19 - 21
 

-

- 

 27.01 

  ✉ 11 - 16
 ☎ 16 - 21

                    11.01

☎ 10 - 13 

-

-         17.01✉ 19 - 21

 

-

- 

 

 

24.01

✉ 18 - 19
☎ 19 - 21
 
-

-

 

 

 25.01☎ 12 - 15 
- -   -           - 

 -

 -

 

 

 

-

-

 
Panel 2

Znajdź placówkę

Panel 3

Krótko o projekcie

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.
Panel 4
Panel 5

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020