Centrum wsparcia

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Potrzebujesz pomocy:

Panel 1

Grafik dyżurów specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW: ☎ telefon / 💬 czat / ✉ mail

PSYCHIATRA

PRAWNIK

PRACOWNIK SOCJALNY

02.10

✉ 16 - 21 
 

7.10

✉ 11 - 16
☎ 16 - 21  

 

03.10

☎ 16 - 21  

 

14.10

✉ 11 - 16
☎ 16 - 21

04.10✉ 18 - 19
☎ 19 - 21

08.10

✉ 16 - 21  21.10

✉ 11 - 16
☎ 16 - 21

 

05.10

☎ 10 - 13 

09.10

☎ 16 - 21 

28.10

✉ 11 - 16
☎ 16 - 21

 

11.10

✉ 18 - 19
☎ 19 - 21
 

12.10

✉16 - 21 

-

-

                  12.10  

☎ 14 - 17 

15.10

✉16 - 21        --18.10✉ 19-21 

16.10

☎ 16 - 21 

-

-

25.10

✉ 18 - 19
☎ 19 - 21
 
17.10☎ 16 - 21 

-

-26.10☎ 14 - 17 
22.10✉16 - 21  -- - 

23.10

          29.10


          30.10

☎ 16 - 21

✉
16 - 21

☎
 16 - 21

 

-

 

-

-

-

 
Panel 2

Znajdź placówkę

Panel 3

Krótko o projekcie

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.
Panel 4
Panel 5

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020